? Σάν?α ?άρ?α αναμένει 25 ?ιλιάδε? ε?ι?κέ??ε? για ?ην έναρξη ??ν ?γ?ν?ν ?η? ?ολιβία?

?ια ?ο άνοιγμα ??ν XVIII Bolivarian Games ?η? Santa Marta, α?? ?ο Σάββα?ο, ?ο ??ν?ε?νιακ? ξενοδο?είο ?εριμένει ?ην ά?ιξη ?ερι????ερ?ν α?? 25 ?ιλιάδ?ν ε?ι?κε???ν.

Σάν?α ?άρ?α (?ολομβία), 10, Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ια ?ο άνοιγμα ?ο? XVIII ??ολιβαριανή? Παι?νίδια Σάν?α ?άρ?α, α??? ?ο Σάββα?ο, η ξενοδο?ειακή βιομη?ανία ?εριμένει ?ην ά?ιξη ?ερι????ερ?ν α?? 25 ?ιλιάδε? ? ?ρ?εδρο? ?ο? ??οκα?α??ήμα?ο? ?η? Santa Marta ?ο? ?ενοδο?ειακού και Το?ρι??ικού Σ?νδέ?μο? ?η? ?ολομβία? (Cotelco), ?μάρ ?καρ?ία, δήλ??ε ?ήμερα ??ην Efe ??ι για α??ή ?ην εορ?α??ική γέ??ρα ??η ??ρα, ??αν εκκίνη?η δίνε?αι ??ον αθλη?ι?μ? δίκαιη «η ??λη θα είναι ?άν? α?? 80% ?ληρ??η?α, δηλαδή να ??εγά?ει ?ερί?ο? 25 ?ιλιάδε? ά?ομα.

? εκ?ελε??ική ?ν??η ??νι?ε ??ι» μ?νο η ?ι Bolivarian Games, με?αξύ ??ν αν?ι?ρο???ει?ν, ??ν δικα???ν, ??ν διε?θ?ν??ν ??ν Coldeportes, ??ν διε?θ?ν??ν ?η? ?λ?μ?ιακή? ??ι?ρο?ή? ?η? ?ολομβία? (COC) και ?η? Bolivarian Sports Organization (Odebo), είμα??ε βέβαιοι ??ι θα είναι ?ερι????εροι α?? ?έν?ε ?ιλιάδε? άνθρ??οι, οι ο?οίοι θα ?ρο??εθούν ??ο?? ε?ι?κέ??ε?. "

« ?αθ?? ?ερνάει η εβδομάδα, θα έ?ο?με ?ολλά ?ερι????ερα ε?ειδή οι ?εριηγή?ει? ??ολεί?ν ?ο? έ?ο?ν ε?ιλέξει Σάν?α ?άρ?α, ??ο ?λαί?ιο ?η? ??ολιβαριανή? ?γ?ν?ν «, εί?ε ο ?καρ?ία, ο ο?οίο? expolicó ??ι ?α ??οι?εία α??ά δεν ?εριλαμβάνο?ν ?αράνομε? εγκα?α??ά?ει? ?ο?ρι?μού.

? ίδιο? εί?ε ??ι με η ?θνική ?μο??ονδία ?μ??ρ?ν ?η? ?ολομβία? (Fenalco) είναι μ?ρο??ά είναι μια μελέ?η για ?ο ???α ?ρήμα?α θα α?ή?ο?ν ?α ?αι?νίδια με ?ην οικονομία ?η? ??λη?, με δεδομένη ?ην ?ημαν?ική ροή "??μηθεί?ε ??ι δεν είναι μ?νο ?α ξενοδο?εία, αλλά και οι με?α?ορέ?, ?α κα?α??ήμα?α γα??ρονομία?, ?α εμ?ορικά κέν?ρα, ?α ?αξί και άλλοι ?αράγον?ε? ?η? αλ??ίδα? αξία? ??ν ε?ι?κε???ν.

?ο? ?ο?ρι?μού, ε?ειδή ?α ?ρήμα?α ??ν ?ο?ρι???ν ?ηγαίνο?ν ?ε ?ολλέ? ??έ?ε? ", ανέ?ερε. ? Omar Garcia ή?αν ε?ί?η? αι?ι?δοξο? για ?ο ?ι θα έρθει με?ά ?ο?? ??ολιβαριακού? ?γ?νε? ε?ειδή" θα βοηθή?ο?ν ?ην ?ρο?θη?η ?ο? ?ροορι?μού ??ι? διά?ορε? ??ρε? ?ο? θα ??μμε?ά??ο?ν, καθ?? ?ο άνοιγμα ??ν θ?ρ?ν είναι ?ολύ ?ιο εύκολο ??αν έ?ο?ν ήδη μιλή?ει για ?η Σάν?α ?άρ?α ??ι? ??ρε? α??έ?. "

?ολιβία, ??ημεριν??, Τον Παναμά, ?ο Περού, ?η ?ενεζο?έλα και ?ην ?ολομβία ?? μέλη ?ο? Odebo, καθ?? και ?ο ?λ Σαλβαδ?ρ, ?η ?ο?α?εμάλα, ?ην Παραγο?άη και ?η ?ομινικανή ?ημοκρα?ία ?? ε?ι?κέ??ε? είναι οι ??ρε?

?ι XVIII Bolivarian Games ?η? Santa Marta θα διεξα?θούν α?? ?ι? 11 έ?? ?ι? 25 Νοεμβρίο? και θα ανοίξο?ν ?ον κύκλο ??ν ?λ?μ?ιακ?ν ?ο? θα ολοκληρ?θεί ??ο Τ?κιο ?ο? 2020.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%