?ι ??ναλλαγέ? ηλεκ?ρονικού εμ?ορίο? α?ξάνον?αι κα?ά 24% ??η ?α?ινική ?μερική και ?ην ?αρα?βική

?ι ??ναλλαγέ? ?ο? ηλεκ?ρονικού εμ?ορίο? ??η ?α?ινική ?μερική και ?ην ?αρα?βική ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκαν με ?α μέ?α ?ληρ?μή? ?η? Visa α?ξήθηκαν κα?ά ?ερι????ερο α?? 24% κα?ά ?ο?? ?ρ??ο?? δέκα μήνε? ?ο? 2017 έναν?ι ??ν ίδι?ν 2016 και αναμένε?αι να ??νε?ί?ο?ν να α?ξάνον?αι ?ο Νοέμβριο και ?ο ?εκέμβριο.

?ι ??ναλλαγέ? ?ο? ηλεκ?ρονικού εμ?ορίο? ??η ?α?ινική ?μερική και ?ην ?αρα?βική ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκαν με ?α μέ?α ?ληρ?μή? ?η? Visa α?ξήθηκαν ?άν? α?? 24% ?ο?? ?ρ??ο?? δέκα μήνε? 2017 έναν?ι ?η? ίδια? ?ερι?δο? ?ο? 2016 και αναμένε?αι να ??νε?ί?ει να α?ξάνε?αι ?ο Νοέμβριο και ?ο ?εκέμβριο.

Το ηλεκ?ρονικ? εμ??ριο ??η ?α?ινική ?μερική και ?ην ?αρα?βική ??νε?ίζει να α?ξάνε?αι έν?ονα και βλέ?ο?με ??ι? ?ερι????ερε? ??ρε? ?η? ?εριο?ή? έ?ο?ν δι?ή?ια αύξη?η κα?ά ?ο ?ελε??αίο έ?ο?, «εί?ε Efe Javier Vázquez, αν?ι?ρ?εδρο? ?η? Visa Consulting και Analytics για ?ην ?μερική ?μερική και ?ην ?αρα?βική.

?ια ?ο ?ρέ?ον έ?ο?, «και ?άλι αναμένε?αι να δ??ει ?θη?η ??ην ανά???ξη ?ο? ηλεκ?ρονικού εμ?ορίο? ??ην κα?ανάλ??η ??ν κα????ν καρ??ν ?ε α??έ? ?ι? εορ?α??ικέ? ?ορέ? ?ερι????ερο οι κα?αναλ??έ? ??ρέ?ον?αι ?ρο? ?α ?ηλέ??να και ?ο?? ??ολογι??έ? ?ο?? για να κάνο?ν ?ι? αγορέ? ?ο?? ", εξήγη?ε. ?ι ?ελε??αίοι δύο μήνε? ?ο? έ?ο?? είναι οι ?ιο ??ε?ικοί για ?ο λιανικ? εμ??ριο, καθ?? ε?ικεν?ρ?νον?αι ?αύρη Παρα?κε?ή (Black Friday) και Cyber ?????ε??έρα (Cyber ?????ε??έρα), ?ο? ??άγον?αι ?έ?ο? ??ι? 24 και 26 Νοεμβρίο?, αν?ί??οι?α, εκ??? α?? ?ι? αργίε?.

Το 2016 ?ερι????ερο α?? ?ο 13% κα?αναλ??ικέ? δα?άνε? ?ο Νοέμβριο ??γκεν?ρ?θηκαν για ?αύρη Παρα?κε?ή και Cyber ?????ε??έρα, ?ύμ??να με ?η Visa.

Σύμ??να με Vazquez, ?α ?α?ύ?ερα ανα??????μενο?? ?ομεί? ??ο? ??άρ?ει κα?ά ?ο μήνα Νοέμβριο ?ο? ?ερα?μένο? έ?ο?? ή?αν δα?άνε? ?ο? ??ε?ίζον?αι με ?αξίδια, ?ολ?κα?α??ήμα?α και ηλεκ?ρονικά.

? Visa Consulting και Analytics είναι μια ?αγκ??μια ομάδα εμ?ειρογν?μ?ν?ν α?? ?η βιομη?ανία ??ι? ??ρα?ηγικέ?, ?ο μάρκε?ινγκ, ?ι? λει?ο?ργίε?, ?ο?? κινδύνο?? και ?ι? ??μβο?λέ? ??α οικονομικά.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%