? κα?α?κε?ή νέ?ν κα?οικι?ν α?ξήθηκε ??ι? ?ν?μένε? Πολι?είε? κα?ά 13,7% ?ον ?κ??βριο

? κα?α?κε?ή νέ?ν κα?οικι?ν ??ι? ?ν?μένε? Πολι?είε? α?ξήθηκε κα?ά 13,7% ?ον ?κ??βριο ?ε ?ύγκρι?η με ?ον ?ροηγούμενο μήνα και ?αρέμεινε ?ε ε?ή?ιο ρ?θμ? 1.290.000 εκα?ομμ?ρί?ν μονάδ?ν, Τμήμα ?μ?ορίο?.

??ά?ινγκ?ον, 17 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? κα?α?κε?ή νέ?ν κα?οικι?ν ??ι? ?Π? α?ξήθηκαν 13,7% ?ον ?κ??βριο α?? ?ον ?ροηγούμενο μήνα και διαμορ??θηκε ?ε ε?ή?ιο ρ?θμ? ??ν 1.290.000 εκα?ομμ?ρί?ν μονάδε?, ανέ?ερε ?ο ??ο?ργείο ?μ?ορίο? εί?ε.

? εκ ??ν ?ρο?έρ?ν α??ού ?ο? μήνα είναι μια ?ημαν?ική αύξη?η ?ε ??έ?η με ?ο Σε??έμβριο, ο ε?ή?ιο? ρ?θμ?? αναθε?ρήθηκε ?ο ρ?θμ? ανά???ξη? ?η? 1,135,000 εκα?ομμύρια μονάδε?. Ω????ο, ?ο ?κ??βριο είναι 2,9% ?αμηλ??ερο α?? ?ον αν?ί??οι?ο μήνα ?ο? 2016, ??αν ο ρ?θμ?? κα?α?κε?ή? νέ?ν κα?οικι?ν ή?αν 1,328,000 εκα?ομμύρια ε?ρ?. μονάδε?.

?ε ?ην κα?ηγορία, νέα κα?α?κε?ή μονοκα?οικίε? ή?αν ?ε ε?ή?ιο ρ?θμ? 877.000 εκα?ομμύρια μονάδε?, ?ο? αν?ι?ρο???εύει αύξη?η 5,3% ?ε ?ύγκρι?η με ??ο αναθε?ρημένο ?ο?ο??? ?ο? Σε??εμβρίο?, ?ο ο?οίο ανερ???αν ?ε 833.000 εκα?ομμύρια μονάδε?. ?ν ?? με?αξύ, ?ον ?κ??βριο, η ??έγα?η ?ε κ?ίρια με ?έν?ε ή ?ερι????ερε? μονάδε? ?ο?οθε?ήθηκε ?ε ?ο?ο??? 393.000 εκα?ομμύρια μονάδε?. ??? ?ην άλλη ?λε?ρά, οι άδειε? ?ο? ??οβλήθηκαν ?ε ε?εξεργα?ία για νέε? εργα?ίε?, δείκ?η μελλον?ική? ζή?η?η?, α?ξήθηκαν κα?ά 5,9% ?ον ?ύγο???ο ?ε ?ύγκρι?η με ?ον ?ροηγούμενο μήνα και ?αρέμειναν ?ε ε?ή?ιο ?ο?ο??? 1.297.000.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%