Το Χρημα?ι??ήριο ?ο? ?εξικού ?ρο??ρά 0,57% ??ην αρ?ή ?η? ??νεδρία?η?

?είκ?η? Τιμ?ν (IPC) ?ο? Χρημα?ι??ηρίο? ?ο? ?εξικού (BMV) κα?έγρα?ε ?ήμερα ένα κέρδο? 273,23 μονάδε? (0,57%) κα?ά ?α ?ρ??α ??άδια ?η? ??νεδρία?, για να εγκα?α??αθούν ?ε 47.964,03 μονάδε?.

?εξικ?, 16 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?είκ?η? Τιμ?ν (IPC) ?ο? Χρημα?ι??ηρίο? ?ο? ?εξικού (BMV) κα?έγρα?ε ?ήμερα ένα κέρδο? 273,23 μονάδε? (0,57%) κα?ά ?α ?ρ??α ??άδια ?η? ??νεδρία για να εγκα?α??αθούν ?ε 47,964.03 μονάδε?.

Σ?α ?ρ??α λε??ά αν?ηλλάγη?αν 5,4 εκα?ομμύρια με?ο?έ?, εκ ??ν ο?οί?ν ?ληρ?θηκαν ?ερί?ο? 265 800 000 ?έ?ο? ?εξικού (?ερί?ο? 13,8 εκα?ομμύρια).

??? ?ι? 93 ε?αιρείε? ?ο? δια?ραγμα?εύον?αι ?ι? ?ρ??ε? ??ιγμέ? ?η? ??ν?δο?, 48 κέρδι?ε, 36 έ?α?αν και 9 ?αραμένο?ν αμε?άβλη?ε?.

Το ?ημαν?ικ??ερο βήμα ?ο? αν?ι??οι?εί ?ε Χρημα?ι??ήριο ?ο? ?εξικού (BAG ?), με 2,68%, εν? η μεί??η ή?αν εν?ον??ερη για ?ην κα?α?κε?ή Urbi ???ική? ?νά???ξη? (Urbi), με 2,22%.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%