? ?αραγ?γή ??ον ?ομέα ??ν κα?α?κε??ν μει?θηκε κα?ά 0,4% ??ην ?? κα?ά ?η διάρκεια ?ο? Σε??εμβρίο?

? ?αραγ?γή ??ον ?ομέα ??ν κα?α?κε??ν μει?θηκε κα?ά 0,4% ??ην ??ρ??α?κή ?ν??η (??) ?ο Σε??έμβριο ?ε ?ύγκρι?η με ?ον ?ύγο???ο, εν? ??ην ε?ρ?ζ?νη α?ξήθηκε κα?ά 0,1%, ???? ανα?έρει ?ήμερα η ?ρα?είο ?οινο?ικ?ν Σ?α?ι??ικ?ν, Eurostat.

? ?αραγ?γή ??ον ?ομέα ??ν κα?α?κε??ν μει?θηκε κα?ά 0,4% ??ην ??ρ??α?κή ?ν??η (??) ?ο Σε??έμβριο ?ε ?ύγκρι?η με ?ον ?ύγο???ο, εν? ??ην ε?ρ?ζ?νη α?ξήθηκε ?ο 0,1 ???? ανα?έρει ?ο γρα?είο ??ν κοινο?ικ?ν ??α?ι??ικ?ν, η Eurostat. ?α?ά ?ον ?γδοο μήνα ?ο? 2017, ο δείκ?η? ?αρέμεινε ??αθερ?? ??ι? δεκαεννέα ??ρε? ?ο? μοιράζον?αι ?ο ενιαίο ν?μι?μα και μει?θηκε κα?ά 0,2% ??ι? είκο?ι οκ??. ?άν ?ραγμα?ο?οιηθεί η ?ύγκρι?η με?αξύ ε??ν, η ?αραγ?γή ??ον ?ομέα ??ν κα?α?κε??ν α?ξήθηκε κα?ά 3,1% ??η ζ?νη ?ο? ε?ρ? και 2,6% ??ο ?ύνολο ?? ?ον Σε??έμβριο ?ε ?ύγκρι?η με ?ον ίδιο μήνα ?ο 2016. ? μηνιαία άνοδο? κα?ά 0,1% ??η ζ?νη ?ο? ε?ρ? ο?ειλ??αν ?ε αύξη?η 0,2% ??ην κα?α?κε?ή κ?ιρί?ν και ??ην κα?α?κε?ή έργ?ν ?ολι?ικού μη?ανικού ?αρέμεινε αμε?άβλη?η. Σ?α είκο?ι οκ??, η ????η 0,4% α?άν?η?ε ??ην ????η 0,7% ??ην οικοδομική δρα??ηρι??η?α, εν? η ?ολι?ική μη?ανική α?ξήθηκε κα?ά 0,1 %.

?ε?αξύ ??ν ??ρ?ν για ?ι? ο?οίε? ?ρο??έρον?αι ?α ??οι?εία ?η? Eurostat, η Σλοβενία ????(4%) και η ?λλανδία (1,1%) οδήγη?ε ?α κέρδη, ?ε αν?ίθε?η με ?ι? μεγαλύ?ερε? μει??ει? ??η Ρο?μανία (4,6%) και η Σλοβακία (2,4%).

Σ?ην ???ανία, ο δείκ?η? α?ξήθηκε 0,7%, ?ην ?ρί?η μεγαλύ?ερη αύξη?η ??η ζ?νη ?ο? ε?ρ? και ολ?κληρη ?ην ομάδα ?η? ??.

?α μέλη ?ο? ενιαίο? νομί?μα?ο? εξηγεί?αι α?? ?ην αύξη?η κα?ά 3,7% ??ην κα?α?κε?ή ??ν κ?ιρί?ν και 0,9% για έργα ?ολι?ικού μη?ανικού.

Σε ?λη ?ην ??ρ??α?κή ?ν??η, η αύξη?η 2.6 ?ε 3,2% ??ην οικοδομική και 1,4% ??ην οικοδομική. ?νά ??ρα, οι ?ημαν?ικ??ερε? α?ξή?ει? ?ημει?θηκαν ??ην ??γγαρία (23,8%), ??ην Πολ?νία ( ? Σλοβενία ????(7%) και η Σο?ηδία (6,8%), εν? δια?ι???θηκαν α?ο???ίε? ??η Ρο?μανία (13,5%), ?ο ?ν?μένο ?α?ίλειο (1,4%) και ?ο ?έλγιο (0,4%). ? ???ανία ?ημεί??ε ε?ή?ια αύξη?η 5,9% ?ον Σε??έμβριο, η δεύ?ερη μεγαλύ?ερη αύξη?η ??η ζ?νη ?ο? ε?ρ?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%