Το ?ρημα?ι??ήριο ?ο? ?εξικού κερδίζει 0,17% ??ην αρ?ή ?η? ??νεδρία?η?

?είκ?η? Τιμ?ν (IPC) ?ο? Χρημα?ι??ηρίο? ?ο? ?εξικού (BMV) ανέ?ερε ?ήμερα ?ροκα?αβολή 84.15 μονάδε? (0,17%) κα?ά ?α ?ρ??α ??άδια ?η? ??νεδρία?, για να εγκα?α??αθούν ?ε 48.269,86 μονάδε?.

? δείκ?η? ?ιμ?ν και ?ρο??ορ?ν ?ο? ?εξικανικού Χρημα?ι??ηρίο? ?ξι?ν (BMV) ?ημεί??ε ?ήμερα αύξη?η κα?ά 84,15 μονάδε? (0,17%) κα?ά ?ο?? ?ρ??ο?? μήνε? λει?ο?ργία? ?ο?. ?ο? θα ?ο?οθε?ηθεί ??ι? 48.269,86 μονάδε?. Σ?α ?ρ??α λε??ά αν?αλλά?θηκαν 13,1 εκα?ομμύρια ?ί?λοι, για ?ο?? ο?οίο?? εί?αν κα?αβληθεί ?ερί?ο? 558,1 εκα?ομμύρια ?εξικάνικε? ?έ?ο? (?ερί?ο? 29,7 εκα?ομμύρια).

??? ?ι? 108 ε?αιρείε? ?ο? ανα?έρον?αι ??ι? ?ρ??ε? ??ιγμέ? ?η? ??ν?δο?, 68 κέρδι?ε, 34 έ?α?αν και 6 ?αρέμειναν αμε?άβλη?ε?.

Το ?ημαν?ικ??ερο βήμα ?ο? αν?ι??οι?εί ?ε Actinver Casa de Bolsa (PSOTRAC 15), με 3,09%, εν? η ?ιο έν?ονη μεί??η ή?αν για ?ο Genomma Lab Laboratorios Internacional (A), με 1,61%.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%