? ?ρημα?ι??ηριακή αγορά ?ο? ?εξικού ?άνει 0,15% ??ην αρ?ή ?η? ??νεδρία?η?

? ?είκ?η? Τιμ?ν και Τιμ?ν (IPC) ?ο? Χρημα?ι??ηρίο? ?ο? ?εξικού (BMV) ?ημεί??ε ?ήμερα μεί??η κα?ά 70,10 μονάδε? (0,15%) κα?ά ?η διάρκεια ??ν ?ρ???ν ράβδ?ν ?η? ??νεδρία?η?, 47.677,59 μονάδε?.

?εξικ?, 17, Νοεμβρίο? (EFE) .- ?είκ?η? Τιμ?ν (IPC) ?ο? Χρημα?ι??ηρίο? ?ο? ?εξικού (BMV) ανέ?ερε ?ήμερα μεί??η ??ν 70.10 μονάδε? (0,15%) κα?ά ?α ?ρ??α ??άδια ?η? ?ο? θα βρί?κε?αι ?ε 47.677,59 μονάδε?. ?α?ά ?α ?ρ??α λε??ά αν?αλλά?θηκαν 2,7 εκα?ομμύρια ?ί?λοι, για ?ο?? ο?οίο?? κα?αβλήθηκαν 93,45 εκα?ομμύρια ?εξικάνικα ?έ?α (?ερί?ο? 4,92 εκα?ομμύρια δολάρια). ??? ?ι? 71 ε?αιρείε? ?ο? δια?ραγμα?εύθηκαν ??ι? ?ρ??ε? ??ιγμέ? ?η? ??νεδρία?η?, 39 κέρδι?αν, 26 ????έ?α?αν και 6 ?αρέμειναν αμε?άβλη?ε?. ? μεγαλύ?ερη ?ρο??ορά αν?ι??οι?εί ?ε Crédito Real (CREAL), με 3,89%, εν? η ?ιο έν?ονη μεί??η ?ημει?θηκε για ?ον ?αραγ?γ? ?ο??ν Coca Cola Femsa (KOF L), με 1,98%

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%