Το Χρημα�?ι�?�?ήριο �?ο�? Χονγκ �?ονγκ ανοίγει με ελα�?ρά μεί�?�?η �?η�? �?άξη�? �?ο�? 0,07%

�? δείκ�?η�? Hang Seng �?ο�? Χρημα�?ι�?�?ηρίο�? �?ο�? Χονγκ �?ονγκ �?�?ο�?�?ρη�?ε �?ην Πέμ�?�?η 22,08 μονάδε�?, �?ο�? αν�?ι�?�?οι�?εί �?�?ο 0,07%, και ανήλθε �?�?ι�? 29.981,41 μονάδε�? κα�?ά �?ην εναρκ�?ήρια �?�?νεδρία�?η.

Το δείκ�?η Hang Seng �?ο�? Χρημα�?ι�?�?ηρίο�? �?ο�? Χονγκ �?ονγκ �?�?ο�?�?ρη�?ε �?ην Πέμ�?�?η 22,08 μονάδε�?, ή�?οι 0,07%, και ανήλθε �?ε 29.981,41 ε�?ρ�? �?�?νολικά. �?νοιγμα �?η�? �?�?ν�?δο�?.